Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
omxs

OMX‌ ‌Stockholm

OMX Stockholm även förkortat OMXS är sedan oktober 2005 benämningen på index över alla aktier på Stockholmsbörsens huvudsakliga listor. Indexet innefattar samtliga aktier som är …

Läs mer

oslo obx index

OSE BX Oslo index

Med indexet OSEBX Oslo kan du följa utvecklingen på aktiemarknaden i Norge. OBX Oslo index utgörs av de 25 mest handlade aktierna på Oslobörsen. Indexet …

Läs mer

Nasdaq Basic

Nasdaq Composite

Här kan du följa kursutvecklingen på det amerikanska indexet Nasdaq Composite   i real och även se den historiska utveckling. Nasdaq som står för ”National …

Läs mer