.
omxs

OMX‌ ‌Stockholm

OMX Stockholm även förkortat OMXS är sedan oktober 2005 benämningen på index över alla aktier på Stockholmsbörsens huvudsakliga listor. Indexet innefattar samtliga aktier som är …

Läs mer

oslo obx index

OSE BX Oslo index

Med indexet OSEBX Oslo kan du följa utvecklingen på aktiemarknaden i Norge. OBX Oslo index utgörs av de 25 mest handlade aktierna på Oslobörsen. Indexet …

Läs mer

Nasdaq Basic

Nasdaq Composite

Här kan du följa kursutvecklingen på det amerikanska indexet Nasdaq Composite   i real och även se den historiska utveckling. Nasdaq som står för ”National …

Läs mer